Nota legal

El domini: http://www.vinsoliveras.com és propietat de l'empresa JORDI OLIVERAS, S.L., amb el NIF B17077249 Registre Mercantil de Girona, Tom 344, Llibre 31, Secció 2a, Foli 168, Full 723, Inscripció 1a. El domicili de l'empresa és Ctra.de Les Tries, 28 - 17800 Olot. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. 972262557 o l'e-mail:info@vinsoliveras.com
Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de JORDI OLIVERAS, S.L..
Responsabilitat en els enllaços:

JORDI OLIVERAS, S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. JORDI OLIVERAS, S.L. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.
Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de JORDI OLIVERAS, S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra.de Les Tries, 28 - 17800 Olot, Ref. Protecció de dades.